Wie zijn wij?

Miryam Ros

Ambulant Hulpverlener

Mijn naam is Miryam Ros, 48 jaar, moeder van 2 fantastische, volwassen, zoons en een geweldige puber- dochter. 😉

Een groot deel van mijn leven ben ik al werkzaam in de zorgsector.

Mijn streven is de cliënt, bewoner, deelnemer een zo veilig, zelfstandig/zelfredzaam mogelijk bestaan te laten behouden.
Respect en empathisch vermogen zijn hierin zeer belangrijk.

Ik zit op mijn plek in de zorg, waar ik sinds begin 2007 werk als ZZP'er onder de naam: BuroZorg!

De behaalde

Certificaten

De behaalde

Diploma's

De deelgenomen

Trainingen

BrainBlocks Workshops deel I & II

Klinische Psychologie I & II, HBO

Deelname Kindcheck, 2016

Zorg Verdieping Dementie, 2013

Deskundige Klinische Psychologie, HBO

Deelname Mantelzorgondersteuning, 2016

Vakbevoegdheid en Vakbekwaamheid, 2019

Oplossingsgerichte Therapie, HBO

Deelname Communiceren over geweld, 2016

Deelname Lange-termijn gevolgen kindermishandeling, 2014