Activerende Begeleiding

Structuur in uw leven.

Gesprekken om u te helpen.

 • Gesprekken om gedrag te veranderen.
 • Gesprekken om gedrag aan te passen.
 • Gesprekken om het gedrag te leren begrijpen.
 • Gesprekken om gedrag te leren hanteren.

Oplossingsgericht werken

 • Leren omgaan met een psychische stoornis.
 • Leren omgaan met een handicap.
 • Structureren van de dag of week.
 • Structureren van het huishouden.
 • Ordenen van administratieve zaken.
 • Dagverzorging.
 • Dagbesteding.
 • Ondersteuning bij sociale activiteiten.