BuroZorg heet u

Welkom

Waar kunnen wij U mee helpen?

Ambulante thuis-hulp.
Ondersteuning en begeleiding bij mensen met bijvoorbeeld:
- Autisme.
- ADHD of ADD.
- Dementie.
- Persoonlijkheidsstoornissen.

Ontlasting van mantelzorgers.
Hulp bij het organiseren van:
- Huishouding.
- Sociaal functioneren.
- Structureren van de dag of week.
- Administratie

Zoek direct contact!

Diensten

Hulp in huis: persoonlijk, divers en concreet.

Activerende begeleiding

 • Gesprekken om gedrag te veranderen.
 • Gesprekken om gedrag aan te passen.
 • Gesprekken om gedrag te leren begrijpen.
 • Gesprekken om gedrag te leren hanteren.
 • Leren omgaan met opvoedingsproblemen.
 • Leren omgaan met gedragsproblemen.
 • Leren omgaan met een psychische stoornis.
 • Leren omgaan met een verstandelijke handicap.

Activerende begeleiding

Denk aan:

Gesprekken
Leren omgaan met...
Meer weten?

Ondersteunende begeleiding

Denk aan:

Structureren
Ondersteunen
Meer weten?

Ondersteunende begeleiding

 • Het structureren van de dag.
 • Het structureren van de week.
 • Het structureren van het huishouden.
 • Ordenen van administratieve zaken.
 • Dagverzorging.
 • Dagbesteding.
 • Ondersteuning bij opvoedingsproblemen.
 • Ondersteuning bij sociale activiteiten.